Oszczędzanie

Lokaty

Lokaty bankowe czyli tzw. depozyty bankowe polegające na przekazaniu przez klienta określonej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy, w zamian czego klient dostaje wynagrodzenie w postaci odsetek.

Lokata jest najbezpieczniejszą formą lokowania środków pieniężnych, jednak zysk w porównaniu z innymi sposobami inwestowania jest niewielki.

Produkty strukturalne

Lokaty strukturyzowane - struktury zawierające w sobie określone elementy składowe, którymi są zwykle bardzo bezpieczne obligacje oraz cechujące się wysokim ryzykiem opcje lub jednostki funduszy inwestycyjnych.

Zwykle lokaty strukturyzowane cechują się 100% gwarancją kapitału co oznaczacza, że całość wpłaconych środków jest zwracana na konto inwestora. Oprócz tego dzięki obecności bardziej ryzykownych aktywów klient ma możliwość pomnożenia swojego kapitału przy zupełnym braku ryzyka jego utraty.

Plany finansowe

Plany finansowe - opierają się na comiesięcznym regularnym przekazywaniu określonych z reguły niewielkich kwot oraz pomnażaniu ich dzięki odpowiedniemu inwestowaniu w zróżnicowane aktywa.