Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie i zdrowie to ważny element każdego planu finansowego. Polisa ubezpieczeniowa może zapewnić ochronę Twojej rodzinie lub firmie na wypadek Twojej śmierci lub ciężkiej choroby.

Jak wyglądałoby życie Twojej rodziny jeśli jutro zginąłbyś w wypadku? A jeśli w wyniku choroby lub wypadku od jutra nie mógłbyś więcej pracować?

Zwykłe

Tradycyjne ubezpieczenie na życie zapewnia ochronę na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej (umowa główna) oraz opcjonalnie ochronę na wypadek ciężkiego zachorowania, pobytu w szpitalu czy całkowitej niezdolności do pracy (umowy dodatkowe). Ubezpieczenie to można zawrzeć na określony czas lub dożywotnio.

Główne zalety:

  • Bezpieczeństwo finansowe dla Najbliższych – w razie Twojej śmierci,
  • Doskonałe zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego lub innych zobowiązań finansowych,
  • Gwarancja niezmienności składki przez cały okres ubezpieczenia,
  • Dodatkowa ochrona w razie całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i operacji lub śmierci w nieszczęśliwym wypadku.

Ze zwrotem

To propozycja dla tych, dla których tradycyjna ochrona ubezpieczeniowa to za mało. Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób, które chca zabezpieczyć najbliższych, na wypadek swojej śmierci i zapewnić swoim bliskim odpowiednie wsparcie finansowe, a z drugiej strony chciałby odzyskać większość lub nawet całość wpłaconych składek za ubezpieczenie, w przypadku dożycia do końca ubezpieczenia. Ubezpieczenie to można zawrzeć na 10, 15 lub 20 lat.

Główne cechy:

  • ubezpieczenie tylko na wypadek śmierci, niezależnie od jej przyczyny.
  • zwrot do 100% wpłaconych składek - w przypadku dożycia przez ubezpieczonego końca umowy,
  • brak możliwości zawarcia umów dodatkowych jak niezdolność do pracy, inwalidztwo, poważne zachorowanie itp..