Umowa przedwstępna - co warto wiedzieć?

UMOWA PRZEDWSTĘPNA - CO WARTO WIEDZIEĆ?

Praktycznie każdy, kto staje przed zakupem własnej nieruchomości spotyka się z umową przedwstępną. Co to jest umowa przedwstępna, co powinna zawierać i na co zwrócić szczególną uwagę zawierając taką umowę? Poniżej jest odpowiedź na te i inne podstawowe pytania.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DEFINICJA I ZAWARTOŚĆ

Umowa przedwstępna wg Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 roku nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) to taka umowa, na podstawie której  jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej (ostatecznej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego).

Kodeks Cywilny określa też niezbędne elementy umowy przedwstępnej. Zgodnie z nim umowa przedwstępna powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (przede wszystkim typ umowy np. kupna-sprzedaży, przedmiot umowy - dokładny opis nieruchomości oraz uzgodnioną cenę sprzedaży). Dodatkowo w umowie przedwstepnej powinniśmy zawrzeć termin zawarcia umowy przyrzeczonej oraz pozostałe istotne warunki transakcji uzgodnione przez strony, które są z jakichkolwiek powodów ważne dla którejkowiek ze stron (zaliczka lub zadatek, termin wydania nieruchomości itp.).

ZASTOSOWANIE UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ

Najczęstszym powodem zawarcia umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży nieruchomości jest zapewnienie wystarczającej ilości czasu stronie kupującej na uzyskanie pieniędzy niezbędnych do zakupu tejże nieruchomości (najczęściej jest to kredyt przeznaczony na zakup nieruchomości).

Kolejnym powodem jest chęć sprzedaży przez stronę sprzedającą zaraz po upływie okresu 5 lat (liczy się okres do ukończenia roku kalendarzowego, w którym mija okres 5 lat) od momentu nabycia nieruchomości (w tym również w formie darowizny lub spadku), w celu uniknięcia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, gdy ten okres jeszcze nie minął.

FORMA UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ

Przepisy Kodeksu Cywilnego nie definiują żadnej szczególnej formy zawarcia umowy przedwstępnej zarówno w zwykłej formie pisemnej, jak i w formie aktu notarialnego. Jednak w zależności w jakiej formie zostanie ona zawarta rodzi inne skutki prawne.

W przypadku umowy przedwstępnej zawartej w formie aktu notarialnego daje stronie zainteresowaniej finalizacją postanowień umowy możliwość do dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem (na warunkach umowy przedwstępnej), jeżeli druga strona uchyla się od tego.

W przypadku, gdy umowa przedwstępna zawierana jest w innej formie stronie zainteresowanej finalizacją postanowień umowy przysługuje tylko prawo żądania odszkodowania. Może one obejmować koszty poniesione podczas przygotowywania się do finalizacji umowy np. koszty związane z uzyskaniem kredytu bankowego przeznaczonego na zakup tej nieruchomości (wycena nieruchomości, prowizja bankowa za udzielenie kredytu itp.) czy tez koszty związane z pośrednikiem nieruchomości (opłata za znalezienie wybranej przez nas nieruchomości).

ZALICZKA CZY ZADATEK

Bardzo często jednym z dodatkowych istotnych elementów wpisywanych do umowy przedwstępnej jest kwota przekazana sprzedającemu przez kupującego na poczet ceny zakupu w formie zaliczki lub zadatku (ma to miejsce w przypadku finalizacji umowy). Różnica pomiędzy zaliczką, a zadatkiem jest bardzo istotna, zwłaszcza jeżeli chodzi o skutki ewentualnego niedotrzymania warunków umowy.

W takim wypadku zaliczka powinna być zwrócona kupującemu niezależnie od tego, która strona nie dotrzymała warunków umowy (w takim wypadku każda ze stron może w zasadzie bezkarnie zerwać umowę przedwstępną... oczywiście o ile druga ze stron nie poniosła innych kosztów związanych z wykonaniem umowy).

W wypadku, gdy wpłacony został zadatek dodatkowo motywuje on do wypełnienia umowy i zabezpiecza poniekąd obie strony transakcji przed niewykonaniem umowy przez drugą stronę tj. w wypadku, gdy kupujący nie chce wywiązać się z umowy, sprzedawca ma prawo do zatrzymania wpłaconego zadatku, zaś w przypadku, gdy to właśnie sprzedający uchyla się od wykonania umowy, sprzedający zobowiązany jest do zwrotu zadatku w jego podwójnej wysokości stronie kupującej.

W przypadku, gdy umowa przedwstępna zostaje rozwiązana za zgodą obydwu stron  lub niewykonanie  umowy nastąpiło w skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności lub, za które ponoszą obydwie strony zadatek również powinien być zwrócony kupującemu w kwocie, w jakiej został wpłacony stronie sprzedającej.

Podsumowanie

Umowa przedwstępna stanowi w pewnym sensie gwarancję zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej kupna-sprzedaży nieruchomości.

Jeśli nie wiesz jak sporządzić umowę przedwstępną, jak maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy jako kupującego lub sprzedającego poproś o pomoc specjalistę tj. Eksperta Finansowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami (pamiętaj przy tym, aby reprezentował Twoje interesy, a nie obydwu stron) lub Notariusza.

Jesteś zainteresowany zakupem mieszkania? Potrzebujesz kredytu? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeżeli nie jesteś biegły w ofertach i oczekiwaniach banków wobec przyszłych kredytobiorców skorzystaj z usług Eksperta Finansowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową www.osobistydoradca.com.pl

Już dziś umów się na spotkanie i dowiedz się gdzie dostaniesz najlepszy kredyt na zakup mieszkania, kredyt z dopłatami Mieszkanie dla Młodych.

Wypełnij formularz kontaktowy poniżej lub zadzwoń na podany numer.

Nie warto przepłacać! umów się na spotkanie już dziś!

Podobne wyszukania: zakup mieszkania na kredyt krok po kroku, zakup mieszkania na wynajem, kredyt na budowę domu krok po kroku, mieszkanie dla młodych nowe zasady, kredyt na mieszkanie, zakup mieszkania w Łomży, mieszkania w Łomży, zakup mieszkania w Piszu, mieszkania w Ełku